Tải CH PLay
Clean Master giải phóng bộ nhớ trên thiết bị Android của bạn
TaiChPlayVN

Clean Master giải phóng bộ nhớ trên thiết bị Android của bạn

Quản lý không gian thiết bị là rất quan trọng cho tất cả người dùng Android. Phần mềm Clean Master đã mang lại tin tốt cho tất cả những ai đã có vấn đề với một bộ nhớ ký kết hợp đồng của các thiết bị Android của họ. Clean Master App giúp họ xác định những gì sẽ xảy ra với thiết bị lưu trữ của bạn, và nó cũng cung cấp cho các giải pháp có thể.


Phần mềm ứng dụng Clean Master

Phần mềm Clean Master này giúp bạn theo dõi khối lượng của bạn lưu trữ của bạn đã được sử dụng cũng như khối lượng không sử dụng từ biểu đồ của các hành động. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động diễn ra trong phần lịch sử. Trong lịch sử phần của nó, nơi để tìm thấy kích thước bộ nhớ đệm của tất cả các ứng dụng được cài đặt. Đó là sau đó bạn để quyết định xem có nên xóa chúng với một tùy chọn làm sạch tự động hoặc sử dụng thay thế khác. Một tùy chọn làm sạch tự động, thường được thoát khỏi hầu hết cache mặc dù nó sẽ lưu các tập tin cần thiết. Hiện vẫn còn một tab mà bật ra, và nó cho thấy các tập tin còn sót còn lại từ ứng dụng bạn đã bị xóa. Nó là bình thường phần mềm freemium , và do đó bạn không nên gặp vấn đề không gian. Khách hàng có vấn đề không gian trên pc và mac của họ nên có một cái nhìn tại các kho đĩa và WinDirStat .

Các phân tích bộ nhớ tốt nhất cho Windows

Những người có vấn đề về không gian trên ổ đĩa cứng của họ nên thử phân tích đĩa. Ứng dụng này sẽ quét tất cả các ổ đĩa của bạn và cho bạn thấy đồ họa không gian lãng phí, sưng lên như con đường phía trước. WinDirStat phân tích là các ứng dụng thứ hạng tốt nhất.

WinDirStat

Đó là một ứng dụng miễn phí cho windows. tính năng của nó là,

Nó quét tất cả các ổ đĩa và phân tích nó
Nó tạo ra một biểu đồ khối lượng dữ liệu trên đĩa cứng của bạn
Nó cung cấp cho thêm thông tin về dữ liệu cụ thể bằng một vòi nước vào mục.
Nó xóa các tập tin chiếm nhiều tài nguyên ngay từ giao diện ứng dụng
Nó cung cấp cho các thông tin cần thiết về bất kỳ tập tin bạn chọn
Nó giúp bạn để kiểm tra toàn bộ đĩa để bạn có thể thấy những khoảng trống lớn nhất
Nó cũng giúp bạn xác minh tiêu thụ không gian và biết những tập tin có dung lượng nhất
Các ứng dụng thường thành công vì:

Sức mạnh lớn nhất của nó nằm trong khả năng để cung cấp cho bạn nhiều quan điểm tất cả cùng một lúc. nó cũng có sức mạnh như các vấn đề về giá cả là mối quan tâm.
Tuy nhiên, ứng dụng này có những hạn chế sau đây:

Những bất lợi chính với ứng dụng này là nó quá chậm, và nó xuất hiện như là nếu bạn đang chạy một máy tính cũ.
Bình Luận: