Tải CH PLay
Tất cả các ứng dụng Clean Master sẽ được cài đặt sẵn cho thiết bị BenQ
TaiChPlayVN

Tất cả các ứng dụng Clean Master sẽ được cài đặt sẵn cho thiết bị BenQ

Cheetah Mobile tuyên bố gần đây hợp tác cùng với BenQ , một công ty điện thoại thông minh dựa trên Đài Loan để cung cấp các biến thể được cài đặt sẵn các ứng dụng từ Cheetah di động (ví dụ, Clean Master, Battery Doctor & CM an) trong F52, B50, và các mô hình B502 của BenQ. Cheetah Mobile sẽ sử dụng các điện thoại thông minh để hiển thị Clean Master, thêm vào một vài mặt hàng bổ sung trong GSMA MWC năm nay vào đầu tháng Ba.

ứng dụng Clean Master hiện có sẵn cho Android cũng như các thiết bị máy tính. Ứng dugnj CLean Master Optimizer chắc chắn là 4 ứng dụng bên trong 1. Các ứng dụng được đề nghị mạnh mẽ và một phải có ứng dụng cho nền tảng Android.

Trong trường hợp bạn đã là một người sử dụng Clean Master , cảm thấy miễn phí để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi. Nếu bạn có bất cứ đề nghị liên quan đến bất kỳ ứng dụng khác mà có thể là tương tự hoặc tốt hơn so với Clean Master, cảm thấy tự do để thả một bình luận trong các phần dưới đây, chúng tôi muốn nghe kinh nghiệm của khách truy cập của chúng tôi.
Bình Luận: